Klara du att hantera ett plötsligt hjärtstopp?

"Hjärta att hjälpa" är en aktivitet som initierats av Civilförsvarsförbundet och som ska bidra till att fler överlever ett hjärtstopp med hjälp av att en hjärtstartare finns nära till hands.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland har en avgörande roll i vår del av länet. Vi arbetar för att hitta finansiärer och värdar till alla de hjärtstartare som lämpligen bör köpas och placeras på särskilt utvalda platser.

9 500 svenskar avlider varje år av plötsligt hjärtstopp.

Det är cirka 10 000 som drabbas - och alltså endast en bråkdel som klarar sig. Det beror till stor del på att de snabba och rätta åtgärderna saknas och att det ofta tar cirka tio minuter innan ambulanshjälp når fram. För att klara väntetiden är det viktigt att så snabbt som möjligt kunna få igång den drabbades hjärtrytm igen.

Hjärtstartare räddar liv!

Den avgörande insatsen kan ske med hjälp av en hjärtstartare – en apparat som kan återställa hjärtrytmen. En modern hjärtstartare är så enkel att hantera att både du och alla andra kan fungera som livräddare - när som helst och var som helst.
      En hjärtstartare eller som den heter på fackspråk; automatisk extern defibrillator (AED), är en apparat som hjälper ett stillastående hjärt att starta igen.

 
Vi säljer, levererar, installerar samt utbildar på världens bästa AED-modeller
från norska Laerdal. Be oss gärna offerera.

I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. En tydlig röst på svenska ger användaren instruktioner som är lätta att följa. 
Om man av misstag försöker använda hjärtstartaren på en person som INTE har drabbats av hjärtstopp så fungerar den inte.

Vill du vara med och göra tillvaron säkrare?

I så fall är du välkommen att arbeta för att placera ut fler hjärtstartare på lämpliga platser och därmed ge dina medmänniskor dubbelt så stora möjligheter att överleva vid ett plötsligt hjärtstopp.

Vill du utbilda dig, dina medarbetare eller din förenings medlemmar i HLR / D-HLR?

Då har du på samma gång både gjort en god gärning och medverkat till att ge fler den nyttiga - och ibland helt ovärderliga - kunskap som vi tycker att alla borde ha och repetera minst varje år.

Tycker du också det?
e-posta då vår HLR-/D-HLR-instruktör och produktspecialist på hjärtstartare i västra Östergötland.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby