Om krisen kommer måste du veta hur du ska tänka och göra!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger dig bra kunskaper

MSB har insett att vi svenskar i allmänhet saknar både den förståelse, de kunskaper och de förberedelser som är nödvändiga för att vi ska kunna klara oss om allt det vi är vana vid inte längre finns eller fungerar. Att det inte kommer någon experthjälp. Att du måste ta hand om dig själv.

Så lyssna och lär dig med MSB:s podcasts:
 

Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 1: Din hemberedskap

Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 2: Att agera i kris
Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 3: Mötet

Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 4: Vattnet stiger

Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 5: Alla måste ut!

Här hittar du HEMBEREDSKAP, avsnitt 6: Dina spår på nätet

 

 

 

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby