Om du är förberedd så ökar dina chanser

Vår svenska regering satsar nu stort på att återskapa de överlevnadskunskaper som vi svenskar hade för femtio år sedan – den som numera har försvunnit. Vi verkar tro att det som inte får hända aldrig inträffar...

Miljardbelopp satsas

Det handlar om stora kunskapsluckor som snabbt måste fyllas igen och därför har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fått helt "öronmärkta" pengar för att öka förståelse för och kunskaperna om den egna krishanteringen, alltså den som måste ske i hemmet. Den tid var och en numera bör klara att överleva i sin bostad är 72 timmar.
      Det handlar dels om att ge alla nödvändiga kunskaper genom saklig information. Men det gäller för var och en - alltså även DIG - att lära dig och göra de förberedelser som är nödvändiga.

Webbplatsen Din Säkerhet

MSB har inom sin organisation en helt nystartad del som fokuserar på att överföra relevanta kunskaper, råd och tips till alla. Den heter Din Säkerhet och har webbadressen www.dinsakerhet.se
Här finns en suverän källa där du kan ösa kunskaper, faktainformation och olika checklistor. Där finns även mycket värdefull info att hämta via Podcast och video.

Upptäck dina kunskapsluckor

Gör det nu. Det är för sent när allvaret knackar på din dörr...
      Kanske är du själv väl förberedd. Men hur är det med alla andra i din närhet? Har de samma förståelse? Har de gjort det de bör för att klara ett 72-timmars elavbrott? Har de allt som behövs för att klara sig?

Många har tyvärr ingen aning och nästan alla undrar faktiskt vad som krävs. Då är det bra att börja kolla. Din Säkerhet har suveräna checklistor som du kan ladda ner. Skriv gärna ut dem direkt - i morgon kan strömmen till din dator och din skrivare vara borta. Det är så du måste lära dig tänka i sammanhang som inte liknar din trygga vardag.

Checklistor

Din Säkerhet ger dig mängder av bra info om:

  • hemberedskap
  • ditt eget ansvar
  • när bostaden blir kall och mörk
  • mat och vatten
  • hygien, klädsel och användbara prylar
  • information vid olyckor och kriser
  • reaktioner vid kriser
  • podcasts ("webbradio")
  • filmer

Här kan du ladda ner dina checklistor.
Med dem som grund kan du sedan, i lugn och ro, börja dina förberedelser inför det som vi hoppas aldrig ska hända – men som ibland tyvärr gör det ändå.

Vill du provlyssna på en podcast så kan du göra det här.
Börja gärna med Avsnitt 1: Din hemberedskap

 

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby