Tillsammans med dig är vi en viktig del av den lokala krisberedskapen!

Medborgarnas engagemang och kunskaper är nämligen grunden för säkerhet och trygghet i vårt samhälle. Den grundfilosofin gäller naturligtvis generellt, men blir allt tydligare ju mer den bryts ner till lokal nivå. Det är när du och alla i din absoluta närhet utsätts för händelser som avviker från det normala som din trygghet försvinner – om du inte är förberedd.

Men om du är förberedd så blir läget det motsatta; du kan bidra och hjälpa! Både dig själv, dina nära och kära – och andra.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby