Utbildning, information och hjälp för hela Sverige

Fakta om Civilförsvarsförbundet i hela Sverige

Siffrorna gäller per den 31 december 2014.

Medlemmar: 19 927
Aktiva föreningar:  188
Distrikt:  22
Instruktörer:  160
Anställda: 26

Kursverksamhet:
Din trygghet: 27 685 deltagare
72-timmar: 30 864 deltagare

Frivilliga Resursgruppen (FRG):
Finns i 120 kommuner

Hjärta att hjälpa:
2 651 hjärtstartare utplacerade.

Vi utbildar

Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Ju mer man vet om sådant som inträffar desto lättare är det att undvika att bli ett offer.

Vi informerar

Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

Vi hjälper

Frivilliga resursgrupper (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX. MAX ger snabbt svar på vilka kompetenser och vilket materiel som finns att använda på en ort vid en kris.

Med hjälp av Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och sponsorer placerar vi ut hjärtstartare runt om i Sverige. Vi vill att det ska finnas minst en hjärtstartare tillgänglig på platser där många människor rör sig och där avstånden är för långa vid ett hjärtstopp.

Våra uppdrag får vi från statliga myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer.

Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss – både som individer och tillsammans.

Läs mer på riksförbundets webbplats

www.civil.se (klickbar länk)

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby