Här kan du läsa mer om Civilförsvarsförbundet

Nyhetbrevet CIVIL - information från hela landet

Civilförsvarsförbundets nyhetsbrev produceras löpande och innehåller alltid viktig aktuell information.
Innehållet speglar både sådant som sker på svensk ledningsnivå - inte bara inom Civilförsvarsförbundet, utan även inom de myndigheter och organisationer som alla verkar för ett ännu säkrare och tryggare Sverige.

Vill du läsa mer?

Här hittar du både det senaste och tidigare nyhetbrev.

 

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby