Nyheter för FRG-medlemmar

27 april 2017

Nu finns det en sammanfattande redovisning av nuläget för FRG Västra Östergötland samt lite kortfattad info om årets planerade verksamheter.

Läs och notera!

Hör gärna av dig med tankar, idéer och förslag till andra aktiviteter som du tror att FRG behöver.

Notera också att vi kommer att bjuda in till en premiärvisning när vår berganläggning Tjädern har byggts om och renoverats enligt de fastställda planerna - allt finansierat genom ekonomiska medel från Allmänna arvsfonden och Leader Folkungaland. Lite grundläggande info om detta stora integrationsprojekt finns att läsa här.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby