FRG övade 29 oktober 2016

12 november 2016

Det var en solig höstlördag då drygt trettio medlemmar ur FRG Västra Östergötland anlände till platsen för en övning. Vi var kallade av de fem uppdragsgivarna - de fem kommunerna i västra delen av länet.

Vi började med en del allmänna genomgångar. Därefter var det dags för en teoretisk övning - en sådan som ofta kallas "table top-övning", dvs att scenarior ges och att lösningar sedan diskuteras allt efter händelsernas uveckling.

Vi inom FRG fick mängder av viktig information och vi kvitterade med att ge kommunföreträdarna en bra bild av FRG-medlemmarnas många olika yrkesbakgrunder, våra samlade yrkeskompetenser och förmågor att bidra i ett krisläge. Men framförallt vår kreativa förmåga att lösa de uppgifter som vi fick.

Alla som deltog - både FRG-personalen och kommunföreträdarna - kunde konstatera att övningen var mycket bra, att vi under den här intensiva dagen lärde känna varandra bättre och att vi också fick nya idéer för vilka FRG-utbildningar vi ska satsa på under våren 2017.

Tack till alla som deltog!

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby