Aktuellt för medlemmar

Här våra medlemmar läsa om kommande träffar, möten, aktiviteter, årsmöten m m. Aktuellt och ständigt uppdaterat när så behövs.

Ett tecken på att vi tar vårt miljöansvar. Med elektronisk medlemskommunikation sparar vi både råvaror, drivmedel, vägar och miljö.

Halvårsavstämning 2015

22 juni träffade vi de fem kommunerna i västra Östergötland för avstämningen av det första halvåret 2015.
Sammanfattningsvis har vi uppfyllt kraven tämligen väl.

En del nytt

Vi har klarat den överenskomna FRG-bemanningen - dessutom med ett ökande antal yngre nya medlemmar. All övrig verksamhet som ingår i vårt avtal är också uppfyllt.
      Ett helt nytt förhandlingsområde gäller den framtida förvaringen av all vår materiel. Omfattningen är stor och den nuvarande lösningen är inte hållbar på sikt - dels för att vår materiel behöver hanteras på ett bättre sätt än som nu, men även för att hitta en bättre struktur, enklare överblick och en enklare logistik. Alltså förhandlar vi nu med de fem kommunerna om att kunna nyttja ett effektivt förrådsutrymme där all materiel kan lagras.

Satsning på unga

Vår idé om att engagera ungdomar som utbildar ungdomar börjar ta form. Vi vill erbjuda kommunerna Boxholm, Mjölby, Ödeshög, Vadstena och Motala ett utbildningsprojekt som fokuserar på att lära unga människor hur man klarar ett läge där normala funktioner inte existerar; alltså hur man klarar 72 timmar utan el, värme, vatten och normal hantering av mat i sin bostad. Vi tror att om unga får ta hand om utbildningen av unga så blir resultatet bättre - och dessutom engagerar vi tjejer och grabbar som får en helt ny insikt i frågorna om krishantering på det personliga planet. 
      Våra idéer har fått ett gott mottagande hos de fem kommunerna i västra Östergötland, så vi hoppas kunna inleda ett årslångt projekt under mitthösten. Men förutsättningen är givetvis att vi innan dess har hittat minst tio ungdomar som är intresserade av att sköta informationen/utbildningen i skolor, på fritidsgårdar, i föreningar osv. 

Är du en av våra framtida medarbetare? Hör då av dig till oss via e-post! Klicka här

 

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby