Mycket mer än engagemang och kunskap

För att kunna genomföra våra uppdrag och samtidigt tillföra värdefulla materielresurser, har vi under många år samverkat med olika myndigheter. Detta goda samarbete har resulterat i att vi förfogar över mängder av materiel som vi har tilldelats från Försvarsmakten/FMLOG och andra myndigheter. I våra förråd har vi både bandvagnar och terrängbilar av typerna Tgb 11, 13 och 20, samt ett stort antal tält för olika verksamheter, och gott om sjukvårdsmateriel. För att inte tala om alla våra samlade förutsättningar för radio- och telekommunikation.

Dessutom är vi kontrakterade brukare av en modern underjordisk lednings- och förläggningsplats där vi har tillgång till allt som behövs för att under lång tid kunna klara oss själva i särskilt utsatta skeden. Bland annat kan vi förlägga all vår FRG-personal i både gas- och bombskyddad miljö.

Här är några exempel i ett kollage:

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby