Alla över 18 år är välkomna i FRG

Som en del av Frivilliga Resursgruppen skriver du ett personligt tjänstgöringsavtal med de fem kommunerna i Västra Östergötland; alltså Mjölby, Boxholm. Ödeshög, Vadstena och Motala. För att kunna underteckna ett avtal måste du ha uppnått myndighetsålder, dvs vara 18 år.

Båda könen – alla åldrar – alla erfarenheter – alla kompetenser

Givetvis hoppas vi väl alla att ingenting allvarligt händer i vår närhet. Det bästa är ju om FRG aldrig behöver sättas in i något "skarpt läge". Men om det händer att vi blir inkallade i ett läge där samhällets ordinarie resurser inte längre räcker till. Alltså vet ingen exakt vilka uppgifter Frivilliga Resursgruppen kan få. Det enda vi vet är att vi ska vara beredda att göra det som den ordinarie personalen gör. Smaka på det sättet att beskriva våra eventuella uppdrag så inser du att de kan bli verkligt mångskiftande – från att hålla kaffet varmt, svara i telefon, kopiera papper, hjälpa till i den viktiga kriskommunikationen och ända ut till att köra grävmaskin eller bandvagn. Men alla kan alltid göra något och ingen ska göra sådant som är orimligt. Det är självklart att var och en bidrar med sina kunskaper, förmågor och erfarenheter.

Det viktigaste är engagemang, samarbetsförmåga och viljan att hjälpa andra

Frivilliga Resursgruppen i vår del av Östergötland har just nu 72 medlemmar. Könsfördelningen är 47 män och 25 kvinnor. Den äldste är född 1926, men är en rutinerad f d brandchef som har massor av erfarenheter med sig. Den yngste medlemmen är född 1996. Sex personer i resursgruppen talar många språk och är med för att kunna fungera som tolkar. Ett stort antal är fordonsförare och tekniker inom olika områden. En del av gruppen är suverna på att jobba med uthållighet, dvs att se till att alla får mat, vila, omsorg och avlösning.
      Vi har även ett litet effektivt stabsteam som dels är den ständiga kontaktytan till våra fem kommuner och har hand om all vår materiel. En del av staben sköter larmningar och leder verksamheten underställd den aktuella insatsledningen.
      Det är alltså ett starkt och tydligt engagemang som är viktigast.

Utbildning är en förutsättning för att kunna

De flesta som ingår i vår resursgrupp gör det för att de har yrkeskunskaper som vi behöver. Andra kommer till oss för att få en lämplig utbildning, t ex i kriskommunikation. Våra utbildningar omfattar även en mängd kunskapsområden som medlemmarna har stor nytta av i sin vardag.
      Det är våra huvudmän, de fem kommunerna som vill ha oss som en resurs, som avgör vad de vill att vi ska kunna. Med det som ingångsvärde anpassar vi numera våra utbildningar och övningar så att vi säkerställer att de önskade färdigheterna finns i tillräckligt stor omfattning.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby