Så här gör du för att bli en av oss i Frivilliga Resursgruppen:

1:  Ta en första kontakt

Kontakta Göran Lindqvist som är vår FRG-ansvarige. Du når honom på e-postadressen frgansvarig@krisresurs.se

2:  Skriv:

  • ditt namn.
  • din fullständiga adress.
  • ditt mobilnummer.
  • din e-postadress.
  • ange även ditt födelseår och vilka kompetenser du har som kan vara särskilt värdefulla för Resursgruppen.

3:  Vi återkommer till dig

Vår FRG-ansvarige hör av sig till dig inom något dygn så att ni kan prata igenom både dina och våra funderingar.
Känns det då bra för båda parter så vill vi givetvis träffa dig och alltså försöker vi boka tid för detta direkt.

4:  Vi skriver avtal

Efterhand ordnar vi så att du får ett gällande FRG-avtal med samtlig fem kommuner som är våra huvudmän och uppdragsgivare. Du måste underteckna det för att kunna delta i vår verksamhet. Det handlar bland annat om att du därigenom är försäkrad då du deltar i FRG-verksamhet.
      Vi provar också ut den personliga materiel som du ska ha, men numera förvarar vi allt centralt och fördelar först i samband med att vi blir inkallade till tjänstgöring.

5:  Du blir en av oss

När allt det administrativa är klart är du med i Frivilliga Resursgruppen och du kommer att få löpande info och kallas till träffar, utbildningar och övningar. 
      Om vi blir inkallade väljer gruppens ledning att i första hand larma de som har exakt de efterfrågade kompetenserna och även kan inställa sig på kortast möjlig tid. I nästa skede planerar vi verksamheten enligt de instruktionen vi får för vårt uppdrag. I det ingår att säkerställa Resursgruppens uthållighet. Det innebär att om insatsen kan antas bli långvarig, kommer alla att bli kallade med en tydligt angiven inställelsetid samt en beräknad tjänstgöringstid. 

Du har alltid rätt att avstå

i det avtal vi skriver med kommunerna finns det ingenting som anger att våra medlemmar kan bli tvingade att tjänstgöra. Det är vi själva som enskilt avgör om vi har möjlighet eller inte. Detta gäller naturlgtvis även för dig.
      Du kan även när som helst säga upp ditt avtal. Det har hänt i något fall där en FRG-medlem har flyttat till annan ort. 

VÄLKOMMEN TILL VÅR VIKTIGA GEMENSKAP – DU OCKSÅ!

 

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby