Frivilliga krafter är en förutsättning för samhällstrygghet

Att Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. Det finns mängder av exempel på detta; senast i samband med skogsbranden i Västmanland 2014 där FRG lovordats av myndigheter, landshövdingar och media. Men hur ska DU göra för att bli en av oss i FRG Västra Östergötland?

Så här enkelt är det:


Kontakta oss på lämpligt sätt, t ex genom att e-posta din kontaktuppgifter och önskemål till oss. Vår FRG-ansvarige återkommer till dig så att ni kan enas om en kort och informell träff. Vi går igenom allt du vill veta om oss och vårt uppdrag och vi får veta vem du är, vilka användbara kompetenser du har och hur vi kan dra nytta av det tillsammans med våra fem kommuner. Kom ihåg att alla behövs i ett läge då samhället ordinera resurser inte räcker till. Då spelar det ingen roll om du är en 25-årig frivilligbrandman och stark som en oxe eller en 70-årig kvinna med onda ben - men klok och erfaren efter ett innehållsrikt liv. Alla behövs och alla har en plats i vår FRG! Det är mycket vi ska kunna klara tillsammans.

Vi förväntar oss av dig att du:

  • har ett stort hjärta och inser att inget gör sig självt, utan att alla måste hjälpas åt. Du har tid att sätta av ett antal kvällar och 1-2 dagar per år till träffar, utbildningar och övningar.
  • har antingen särskilt viktiga kompetenser av det slag som du tror behövs i ett krisläge, eller enbart är en kämpe i största allmänhet.
  • är en ”lagspelare” som klarar utmaningar utan att rygga tillbaka.
  • är eller blir medlem i någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer - varav Civilförsvarsförbundet är en. Hos oss kostar det en hundralapp per år och då ingår hela familjen.

Det här kan du förvänta dig av oss:

  • nätverk, gemenskap, utbildning, glädje.
  • ökad förståelse om hur sårbart vårt moderna samhälle är.
  • vid beordrad ”skarp insats” får du ersättning motsvarande de riktlinjer som gäller för deltidsbrandman.
  • genom ditt medlemskap i en frivillig försvarsorganisation är du försäkrad vid träffar och utbildningar.
  • genom det avtal du kommer att skriva med din kommun är du försäkrad vid beordrad insats.

Som FRG-medlem har du även stora möjligheter att vidareutveckla dina kunskaper och intressen inom olika områden där vi verkar, t ex som kriskommunikatör.

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby