79 engagerade i Frivilliga resursgruppen

Det råder ingen tvekan om att FRG Västra Östergötland är intressant för våra fem huvudmän/uppdragsgivare, dvs de fem kommunerna i västra länsdelen. Detta märks både i vår ständigt ökande samverkan med kommunernas och på det växande intresset från befolkningen för att bli en av oss.

Just nu är vi 79

I slutet av mars 2016 tillkom ett anatal nya FRG-medlemmar, bland annat tio kvinnor med mycket intressanta yrkesbakgrunder från sjukvård, omsorg, administration och ledning i olika yrken och organisationer. 

Under det senaste halvåret har vi även fått ett antal unga FRG-medlemmar med skiftande utbildningar och erfarenheter. Det de har gemensamt är sitt engagemang; de står beredda att hjälpa till under organiserade former när samhällets ordinarie resurser inte räcker till, t ex vid en händelse av den karaktär som kallas extraordinär - långvarigt avbrott i el- eller värmeförsörjning, brist på dricksvatten, översvämning, brand eller liknande.

Tydlig avgränsning

Somliga tror att FRG ska kämpa sida vid sida med övriga funktioner för samhällöets säkerhet, t ex det ordinarie brandförsvaret. Men så är det inte tänkt.
FRG ska ta hand om de arbetsuppgifter som ingen annan i den ordinarie kommunorganisationen hinner med.

Exempel på insatsområden är:

  • olika former av informationsstöd - allt från förstärkning av kommunens telefonväxel till medborgarinformation ute i olika områden
  • organisering av spontant tillströmmande frivilliga
  • hantering av reservdricksvatten
  • transporter
  • distribution av mat
  • omvårdnad av typen "hålla handen"

Utöver det omfattar Frivilliga Resursgruppen i Västra Östergötland många speciellt behövda yrkekompetenser som förare av tunga fordon, fordonsmekaniker, elreparatörer och liknande. Dessa är mycket vädefulla i en situation då samhället inte fungerar som vanligt.

Målet är 100!

I vår målsättning, som är baserad på gemensamt avtal med de fem kommunerna Mjölby, Boxholm, ÖDeshög, Vadstena och Motala, jobbar vi ständigt vidare för att nå målet att Frivilliga Resursgruppen är minst 100 personer - då både män och kvinnor och i alla åldrar. När det "krisar" så behövs alla med sina krafter och sina erfarenheter.

Är du intresserad?

Hör då av dig till vår FRG-ansvarige på e-postadressen frgansvarig@krisresurs.se    
(e-postlänken är aktiv, så bara klicka på adressen)

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby