Behöver du olycksfallsberedskap vid ett evenemang?

SE DÅ TILL ATT AKUTGRUPPEN ÄR PÅ PLATS – INNAN NÅGOT HÄNDER!

Östergötlands Akutgrupp består av ett antal män och kvinnor i olika ålder.
Med ett gemensamt: Vi jobbar för att höja säkerheten vid tävlingar, publika evenemang
och liknande.

Östergötlands AkutGrupp verkar idéellt och det innebär en mycket låg kostnad för dig som antingen har formella krav på olycksfallsberedskap vid ditt arrangemang, eller tar ett tydligt ansvar för din publik eller deltagare.
      Om något händer och det inte finns en fungerande olycksfallsberedskap kan det vara svårt att förklara efteråt...

Så gör som de förutseende - inte minst Vätternrundan som vi har många års framgångrikt samarbete med:
Boka Östergötlands AkutGrupp genom att kontakta oss i god tid.

Vårt uppdrag är att:

 • vidta åtgärder för att säkerställa livsviktiga kroppsfunktioner
 • förhindra, lindra eller ge hjälp vid olika typer av skador och sjukdomar
 • avgöra om 112 ska larmas eller om den drabbade bör uppsöka läkare, sjuksköterska eller motsvarande.

VÅR utbildning innehåller:

 • akuthjälp vid skada/sjukdom
 • skador i skelett och muskler
 • D-HLR
 • barnolycksfall
 • sjukdomar
 • förgiftningar
 • säkerhet i bostad/närmiljö
 • brandskydd
 • krishantering
 • riktlinjer och organisation
 • kylskador/brännskador
 • fördjupning sportskador

Vi är utrustade med hjärtstartare (defibrillator) samt olika förband och är alltid uppdaterade:

 • vi kvalitetssäkras varje år
 • vi är försäkrade
 • vi har avgivit tystnadslöfte
 • vi medför även nackkrage i vår akutbil för att utöka beredskapen om sådan, mot förmodan, inte skulle finnas tillgänglig för ambulanspersonalen

Vill du veta mer, få prisuppgifter eller referenser från arrangörer som använder våra tjänster, så hör av dig via Akutgruppens e-postadress: akutgrupp_ostergotland@civil.se

Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Postadressc/o Björn Ekedahl, Maskrosgränd 6, 595 54 Mjölby